Borrelconcert Drechtsteden Bachkoor

4 juni – 4 juni 2016


Borrelconcert in Galerie De Compagnie op zaterdag 4 juni om 16.30 uur

In aanloop naar het Bachfestival 2016 wil het Drechtsteden Bachkoor zich opnieuw presenteren naar haar achterban met koormuziek van Bach, Sweelinck en Franck.  Op zaterdagmiddag 4 juni opent Galerie De Compagnie belangeloos haar deuren aan de Kuipershaven 21 in Dordrecht, de toegang is vrij en de drempel laag. Aan het informele karakter in deze sfeervolle ambiance wordt bijgedragen door toelichtingen van de dirigent over de muzikale achtergronden van de componisten en hun werken. Als belangstellend volger van het DBK wordt u in het bijzonder welkom geheten en van harte uitgenodigd om na afloop onder het genot van een glas wijn met elkaar van gedachten te wisselen. In een tijd van teruglopende subsidies voor culturele activiteiten is het tenslotte van groot belang dat het koor zich blijvend gesteund weet door liefhebbers van muziek van Bach en tijdgenoten en een levend(ig)e uitvoering ervan. Het Drechtsteden Bachkoor is opgericht op initiatief van het Bach Festival Dordrecht en staat onder de vertrouwde muzikale leiding van Nico van der Meel als dirigent, coach en artistiek leider. De afgelopen jaren heeft het DBK zich onderscheiden, naast uitvoeringen van diverse cantates van Bach, met een optreden voor koning en koningin tijdens Koningsdag 2015 en niet in het minst door een uitzonderlijke cantatekaravaan tijdens het recente Bachfestival.  Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op scholing van amateurzangers en (semi-) professionele zangers en wil de koorcultuur in de regio Drechtsteden versterken door leden van koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn tijdgenoten, staat in de uitvoeringspraktijk centraal.

 

Informatie over concerten en deelname kunt u vinden onder de website www.drechtstedenbachkoor.nl Contact leggen kunt u via de secretaris van het Drechtsteden Bachkoor mailto:secretariaat@drechtstedenbachkoor.nl