Dordtse tekenaars

7 juni – 19 juli 2015Victor DeConinck nodigt u en uw vrienden uit voor de feestelijke opening van deze expositie.

Deze vindt plaats op zondag 7 juni a.s.

 

15:00 uur Ontvangst

15:30 uur Inleiding ‘Tekenen als discipline’

17:30 uur Afsluiting

 

Vier Dordtse tekenaars

Dordrecht is niet alleen de oudste stad van Holland maar kan tevens bogen op het oudste tekengenootschap, Pictura, van ons land. De stad aan De Merwede heeft dan ook altijd opvallend veel tekentalent voortgebracht en ook gekoesterd. Tekenen is een absoluut eigenstandige discipline in de wereld van de beeldende kunst. Vaak te weinig op waarde geschat. Maar vrijwel alle grote namen uit de kunstgeschiedenis hielden van de directheid van de tekening. Van de nadrukkelijkheid van de lijn, neergezet met pen, potlood, houtskool, sepia, krijt of pastel. En naast de pure lijn ook de toon, die op allerlei manieren gecreëerd kan worden. In deze expositie brengt De Compagnie een eresaluut aan vier Dordtse tekenaars, of moeten we ze tekenmeesters noemen. Aan Otto Dicke en Bouke Ylstra een postuum eerbetoon. Met de kanttekening dat hun werk nog steeds fier overeind staat. Rein Dool en Led Brand verrassen ons nog steeds met nieuw werk, dat hun gerijpt tekentalent keer op keer onderstreept.

 

Otto Dicke (1918-1984)

Het Dordrechts Museum, dat werk van Dicke in de collectie heeft, schrijft over hem:

“Otto Dicke leerde zichzelf tekenen en bereikte daarin een verbluffend niveau. De verworven inzichten van illustere voorgangers als Rembrandt, Daumier en de impressionisten, verwerkte hij in zijn persoonlijke stijl, zijn eigen schriftuur. Intens en betrokken verbeeldde hij een herkenbare wereld, trefzeker en kwetsbaar. De verbondenheid met zijn omgeving is even voelbaar in de vele landschappen, stads- en havengezichten, als in de portretten van volwassenen en kinderen en de modellen die hij tekende.”

 

Rein Dool (1933)

Al op de lagere school valt op dat de kleine Rein Dool een onstuitbare drang heeft om alles wat hij ziet na te tekenen. Hij is een geboren en vooral zeer getalenteerd tekenaar. Daardoor neemt hij overal waar hij komt een aparte plaats in. Zijn ervaringen uit zijn jeugd, zeker de familierelaties, spelen in zijn latere ontwikkeling een belangrijke rol. Veel onderwerpen zijn direct gekoppeld aan herinneringen. Flarden uit het verleden, gemengd met kwetsbaarheid, vereenzaming en onvermogen tot contact. Later maakt hij grote reizen naar Afrika, West-Indië en het Midden-Oosten. De indrukken die hij opdoet, verwerkt hij o.a. in series tekeningen. Hij tekent ook met een fabelachtige trefzekerheid landschappen in Noord Spanje en in de Ardèche. In zijn latere werk staat de mens centraal. Maar ook toont hij ons als tegenstelling tekeningen van dierfiguren die ons in een wereld van vervreemding voeren.

 

Bouke Ylstra (1933-2009)

Het motto van Bouke Ylstra was simpel: “Elke dag een tekeningetje”. Hij heeft ons dan ook een groot en divers oeuvre nagelaten. Zijn uitspraak geeft ook aan dat hij het kunstenaarschap in een nuchter licht zag. “Ik beoefen een vak, als iedereen.”Als een van de weinige naoorlogse kunstenaars is Ylstra altijd figuratief blijven werken. Voor zijn onderwerpkeuze bleef hij bewust dichtbij huis: dansende, rokende of pratende mensen, stillevens met bloemen en andere huishoudelijke scenes. Tientallen jaren hield hij een getekend dagboek bij, met tekstjes en tekeningen die zijn vaak humoristische kijk op het leven gaven. In de omgeving van zijn buitenhuis in Frankrijk legde de docent aan de Rotterdamse Academie zijn omgeving vast in tekeningen, die je het landschap intrekken. Zijn werk is in de collectie van vele musea opgenomen.

 

Led Brand (1952)

De in zijn verschijningsvorm altijd veranderende stad is het centrale onderwerp in het werk van Led Brand. De in Breda (Sint Joost) opgeleide Dordtenaar legt met trefzekere hand, en een geheel eigen ritmiek, verdwijnende stukken stad vast. Hij laat ons meekijken in bouwputten, archeologische opgravingen en verrijzende nieuwbouw. Soms zijn de tekeningen een stil protest tegen politiek gedreven stadsvernieuwers die boulevards van nergens naar nergens aanleggen, in hun poging in de geschiedenisboekjes te komen. Brand laat ons meebeleven wat er zo is gebeurd in ­­het Lijnbaangebied, de schil rond de Nieuwe Kerk, maar ook de Stadswerven in Dordrecht. Zijn in zijn geboortestad tot stand gekomen oeuvre is zo een indrukwekkend document geworden met een duidelijke boodschap over de waarde der dingen

4 Dordtse tekenaars (posterzijde)-page-001