Expositie Vlaanderen

LIJF

5 oktober – 9 november 2014NOORD ONTMOET ZUID IN DORDRECHT

ZES VLAAMSE KUNSTENAARS IN DE COMPAGNIE

 

Sandra De Clerck glassculptuur

Ann Francx schilderijen

Bart Michielsen fotografie

Harlinde De Mol tekeningen

Chantal Pollier sculptuur

Kevin Vanwonterghem grafiek

 

Heb ik een lichaam, of ben ik mijn lichaam?

Die vraag houdt filosofen al vele eeuwen bezig. We zijn er inmiddels van overtuigd, dat er geen sprake is van de absolute scheiding van lichaam en ziel, zoals de rationalist Descartes ons voorhield. Maar zeker in een tijd, waarin breinpsychologen ons willen reduceren tot ingewikkelde computers, is de vraag naar de relatie tussen ons lichaam en wie we zijn in een nieuwe fase gekomen.

In de expositie LIJF laten zes, vooral jonge, Vlaamse beeldend kunstenaars zien hoe zij met dit thema omgaan. Hun visie is vaak verrassend en soms ook schokkend.

Ze bieden tevens een blik op wat zich momenteel in de Vlaamse beeldende Kunst afspeelt. Met belangrijke kunstopleidingen, toonaangevende musea en vernieuwende conservatoren en curatoren is Vlaanderen een rijke voedingsbodem voor talent.

Dordrecht is van oudsher de brug tussen noord en zuid geweest. Die brugfunctie vervult De Compagnie opnieuw met deze expositie. Met als bijzondere bijkomstigheid de Vlaamse roots van de galeriehouder.

 

OPENING: zondag 5 oktober om 15:00 uur

 

Ann Francx

Voor haar figuratieve werk maakt Ann Francx bij haar voorstudies gebruik van fotografie. Ze past fotografische technieken toe als afsnijding, kadrering en (extreme) close ups. Door haar getemperde en harmonieuze kleurkeuze (in acryl)  voegt ze een poëtische dimensie toe.

In haar laatste reeks schilderijen zien we vooral op zichzelf staande individuen, geïsoleerd van de buitenwereld. Ze bevinden zich in verschillende stadia van ‘zijnsbeleving’, rust, meditatie, extase, ontspanning. Zodoende wordt een innerlijke toetstand veruitwendigd.

De hoofdthema’s zijn zowel autobiografisch als universeel. Ook interpretaties van (klassieke) thema’s uit de kunstgeschiedenis, Bijbel, Tarot en de mythische wereld komen aan bod. De onderwerpen zijn intens en doorleefd. De toeschouwer ervaart een slingerbeweging tussen melancholie en luchtigheid, een ambivalentie die de schilderes karakteriseert.

Het resultaat zijn uitgebalanceerde composities met een sterke theatrale, mystieke en soms zelfs religieuze uitstraling. Soms is er sprake van een vervolgverhaal, zoals in ‘Back to the future 1 en 2’ en ‘Now I’am here’.

Chantal Pollier

“Ik leef in verwondering over de schoonheid van het tijdelijke”, zegt de kunstenares over zichzelf. Zij volgde tegelijk zowel een wetenschappelijke als artistieke opleiding.  Met een artistieke blik onderzoekt ze nu de mogelijke samenwerking tussen wetenschappers en kunstenaars. Haar eigen werk is onlosmakelijk verbonden met die persoonlijke zoektocht.  Ze verwijst  zelf naar haar documentaire “Art: science=art x science”,  op basis van een serie interviews met wetenschappers en kunstenaars in New York en Boston.

Zij redigeerde het boek “Confronting mortality with art and science. Scientific and artistic impressions on what the certainty of death says about life”. Dit thema vinden we terug in haar werk. Al twintig jaar werkt Chantal Pollier in was, glas, zilver en gips. Het kijken staat centraal. Ze zoekt de confrontatie met ieders menselijkheid: de schoonheid en de lelijkheid van het lichaam, de tanende huid, de sterfelijkheid. Ze onderzoekt de grens waar het subject ophoudt te bestaan en het object heerst. Haar recente werk laat onverhuld de kwetsbare mens zien.

Sandra de Clerck

Sandra de Clerck verweeft de eeuwenoude technieken van het medium glas met actuele thema’s, die hun oorsprong vinden ergens ver terug in de geschiedenis. Het resultaat is een anachronistische verwarring. Een verwarring die ze combineert met de dualiteit van de materie. En zo ontstaat een dubbel gelaagd beeld voor de toeschouwer.

Kevin vanwonterghem

“Het is vaak zo, dat de diep verborgen kantjes van de mens, die niet zintuiglijk waarneembaar zijn, moeilijk of niet te combineren vallen met de kennis van de exacte wetenschappen, die juist stoelen op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid. Die spanning tussen het mystieke en het rationeel wetenschappelijke is een bron van inspiratie voor mijn huidig grafisch werk.”

Harlinde De Mol

In haar tekeningen reflecteert Harlinde De Mol op de (on)mogelijkheid van het mens zijn. Over de problematiek van de mens als een object. Enerzijds geladen met alle niet-tastbare dingen, die we meedragen, gebukt gaande onder alle oncontroleerbare dingen die op ons inwerken. En anderzijds in contradictie met de materie, het vlees waaruit we bestaan, de mal waarin ieder van ons opgesloten zit. Deze materie houdt tevens onze sterfelijkheid in, het verval waar we niet kunnen ontsnappen. De lichamen die Harlinde tekent, zijn zowel slachtoffer van dit noodlot, als boodschapper van de schoonheid die deze vergankelijkheid inhoudt.

Bart Michielsen

Bound is ontstaan door de interesse of liever de zoektocht naar mensen die het noodzakelijk vinden om gebonden te worden , een fetish die bij mij vragen opriep van, waarom en wie zijn deze mensen. Na een lange zoektocht kreeg ik de mogelijkheid om samen met enkelen van deze groep een aantal foto’s samen te stellen in de studio, weg uit hun eigen omgeving en losstaand van de entourage waarin dit meestal gebeurd. De bedoeling was om uiteindelijk tot objecten te evolueren , objecten die gevangen zitten en zo op hun beurt voor mij een weerspiegeling van de maatschappij weergeven, een samenleving die meer en meer word ingebonden , de vrijheid beperkt en het individualisme weer versterkt . We zien niet wie er gebonden zijn , daarom kan het ook iedereen zijn.

 

LIJF,-digitale-poster