Židrija Janušaitė

Free Play of Space

30 juni – 18 augustus 2013In de geschiedenis van Europa nemen de Baltische staten een bijzondere plaats in. Rijk aan cultuur, met bijzondere banden, ook met handeldrijvend en zeevarend Nederland. In 1991 herwonnen de trotse staten aan de Oostzee hun zelfstandigheid. Binnen de EU werd de blik naar het Westen gericht, maar ondanks snelle ontwikkelingen blijft het moeilijk het communistische verleden geheel af te schudden. In de drang zich los te maken van de binnen politiek en overheid nog steeds aanwezige restanten van oude machtsverhoudingen, spelen kunstenaars een belangrijke rol.  Židrija Janušaitė is een vertegenwoordigster van een generatie die de overgang van oud naar nieuw, van onderdrukking naar vrijheid, persoonlijk heeft meegemaakt. Haar werk gaat over de essentie van de schepping, en daarin het menselijk bestaan. Wat zijn de graden van vrijheid.

De Compagnie is trots deze Litouwse kunstenares voor het eerst buiten haar landsgrenzen te mogen presenteren.

Uitganspunt bij haar werk:

99% van een atoom is lege ruimte. Niet meer dan 1% blijft over voor protonen, neutronen en elektronen, die op hun beurt weer bestaan uit moeilijk te identificeren subatomaire deeltjes, met een levensduur van minder dan 0,0000001 seconde. Zelf zegt Židrija over de expositie: “So both in- and outside us is free space. Continuously changing space, full of action. I would like to point at the idea of form and emptiness, connecting abstraction with real pictures. They intertwine, appear and disappear again. Because of that, it seems useless to search for meaning. You do not need to search for it in my art.

Just experience this state…the free play of space”.