Zidrija

Zidrija Janusaite


In de geschiedenis van Europa nemen de Baltische staten een bijzondere plaats in. Rijk aan cultuur, met bijzondere banden ook met handeldrijvend en zeevarend Nederland. In 1991 herwonnen de trotse staten aan de Oostzee hun zelfstandigheid. Binnen de EU werd de blik naar het Westen gericht, maar ondanks snelle ontwikkelingen blijft het moeilijk het communistische verleden geheel af te schudden.

In de drang zich los te maken van de binnen politiek en overheid nog steeds aanwezige restanten van oude machtsverhoudingen, spelen kunstenaars een belangrijke rol.

Židrija Janušaite is een vertegenwoordigster van een generatie die de overgang van oud naar nieuw, van onderdrukking naar vrijheid, persoonlijk heeft meegemaakt. Haar werk gaat over de essentie van de schepping, en daarin het menselijk bestaan. Wat zijn de graden van vrijheid.